Méhecske csoport

Az óvodának „feltétlenül a béke szigetének kell lennie, az elkötelezetlen tudás csodálatos
világának, amelyben minden kívánság kielégíttetik, s minden eleven érdeklődés, játékos,
spontán cselekvésben nyilvánul meg.”

                                                                                                     (Marzello D’ Orta)

A kiscsoportba 29 kisgyermek tölti a mindennapjait. 13 kislány, 16 kisfiú.

A csoport nevelői:   
  
Domak Tiborné /Zsuzsa néni –óvodapedagógus -1987 óta dolgozik az óvodában
Kovacsik Annamária –óvodapedagógus-2018 óta dolgozik az óvodában
Hegyi Attiláné /Erika néni-dajka- -2018 óta dolgozik az óvodában

Csoportunkban a nevelés mellett változatos tevékenységformákkal, sok élményt, tudást adó programokkal színesítjük a gyerekek mindennapjait.
Célunk, hogy megfelelő érzelmi biztonságot nyújtva, az ismeretek bővítésén túl az egyén és a közösség számára is fontos erkölcsi normákkal, a közösségi együttélés szabályaival is megismertessük a gyermekeket.
Elcsépeltnek tűnhet, de igaz, mi is valljuk, hogy a legdrágább kincsünk a gyermek. Mit adhatunk át értékként nekik a csoportban? Napjainkban a hagyományőrzés fontosságára és szerepére az óvodai életben átélt élmények közvetítésével mutathatunk utat a gyermekeknek. A régi hagyományok megismertetésével átörökíthetjük elődeink népszokásait ünnepeink, hagyományaink „újraélésével” eljátszásával.
A csoportunkban a gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve kiemelt helyen szerepel a kézműveskedés, barkácsolás, anyanyelvi és zenei nevelés is.
Egy biztos: sok tevékenység, sok élmény és sok-sok játék várja a gyerekeket a Méhecske csoportban.

 
Kovács Béláné

Kovács Béláné

óvónő
Takács Krisztina

Takács Krisztina

óvónő
Kissné Kovács Valéria

Kissné Kovács Valéria

dajka