Beiratkozás

Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2024. (III.27.) határozatához
 
HIRDETMÉNY
óvodai beíratásról

Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2024. augusztus 31-ig betölti, valamint a 2024/2025. nevelési év során betölti a 3. életévét, hogy a fenntartásában működő
 
Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde intézményben
a 2024/2025. nevelési évre az óvodai és bölcsődei beíratás időpontja:

2024. április 24. (szerda) 8:00-17:00  
 2024. április 25. (csütörtök) 8:00-17:00 
2024. április 26. (péntek) 8:00-17:00
 
A beíratás helye: Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde, 2476 Pázmánd, Fő u. 25.
Az óvoda felvételi körzete Pázmánd község közigazgatási területe

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

1. a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
2. a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
3. a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
4. a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó hatósági bizonyítvány (TAJ kártya)
 
Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2024. május 25-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a jegyzőhöz. A kérelmet írásban, az óvodavezetőnél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Pázmánd, 2024. március 27.


                                                                       Pázmánd Község Önkormányzata

 
Gyerekek ülnek a fűben